معنی و ترجمه کلمه engine block به فارسی engine block یعنی چه

engine block


بلوک موتور
علوم مهندسى : قالب يا بدنه موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها