معنی و ترجمه کلمه engine controls به فارسی engine controls یعنی چه

engine controls


علوم هوايى : کنترلهاى موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها