معنی و ترجمه کلمه engine power به فارسی engine power یعنی چه

engine power


علوم مهندسى : قدرت موتور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها