معنی و ترجمه کلمه enigmatize به فارسی enigmatize یعنی چه

enigmatize


معماگفتن ،برمزگفتن ،بشکل معمادراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها