معنی و ترجمه کلمه entablement به فارسی entablement یعنی چه

entablement


صفحه زير مجسمه ،سکوى مجسمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها