معنی و ترجمه کلمه entry instruction به فارسی entry instruction یعنی چه

entry instruction


دستورالعمل دخول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها