معنی و ترجمه کلمه epencephalon به فارسی epencephalon یعنی چه

epencephalon


دماغ صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها