معنی و ترجمه کلمه epidemically به فارسی epidemically یعنی چه

epidemically


بطورمسرى ،چنانکه همه جاسرايت کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها