معنی و ترجمه کلمه epileptic equivalent به فارسی epileptic equivalent یعنی چه

epileptic equivalent


روانشناسى : صرع واره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها