معنی و ترجمه کلمه episode به فارسی episode یعنی چه

episode


حادثه ضمنى ،حادثه معترضه ،داستان فرعى ،فقره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها