معنی و ترجمه کلمه equalitarian به فارسی equalitarian یعنی چه

equalitarian


)egalitarian(طرفدار تساوى انسان ،تساوى گراى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها