معنی و ترجمه کلمه equipartition principle به فارسی equipartition principle یعنی چه

equipartition principle


شيمى : اصل هم بخشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها