معنی و ترجمه کلمه equipment failure به فارسی equipment failure یعنی چه

equipment failure


خرابى تجهيزاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها