معنی و ترجمه کلمه erection crane به فارسی erection crane یعنی چه

erection crane


علوم مهندسى : جراثقال براى کارهاى ساختمانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها