معنی و ترجمه کلمه escapade به فارسی escapade یعنی چه

escapade


فرار و اختقا از ترس توقيف ،جفتک زنى ،(مج )فراراز زندگى دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها