معنی و ترجمه کلمه established به فارسی established یعنی چه

established


محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز
قانون ـ فقه : مستقر،محرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها