معنی و ترجمه کلمه established به فارسی established یعنی چه

established


محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز
قانون ـ فقه : مستقر،محرز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها