معنی و ترجمه کلمه estimated cost به فارسی estimated cost یعنی چه

estimated cost


هزينه براوردى
بازرگانى : هزينه پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها