معنی و ترجمه کلمه ethnocentrism به فارسی ethnocentrism یعنی چه

ethnocentrism


نژاد پرستى
روانشناسى : قوم پرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها