معنی و ترجمه کلمه even if به فارسی even if یعنی چه

even if


اگر هم ،ولو انکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها