معنی و ترجمه کلمه even-handed به فارسی even-handed یعنی چه

even-handed


منصف ،منصفانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها