معنی و ترجمه کلمه event به فارسی event یعنی چه

event


حادثه ،واقعه ،رويداد،اتفاق ،پيشامد،سرگذشت
علوم مهندسى : رويداد
کامپيوتر : واقعه
قانون ـ فقه : حادثه ،ماوقع
روانشناسى : رويداد
زيست شناسى : رويداد
ورزش : مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها