معنی و ترجمه کلمه exaggerated stereoscopy به فارسی exaggerated stereoscopy یعنی چه

exaggerated stereoscopy


برجسته بين
علوم نظامى : درشت نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها