معنی و ترجمه کلمه exasperate به فارسی exasperate یعنی چه

exasperate


خشمگين کردن ،ازجادربردن ،اوقات تلخى کردن کردن ،برانگيختن ،بدتر کردن ،تشديدکردن ،خشمگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها