معنی و ترجمه کلمه excess capacity به فارسی excess capacity یعنی چه

excess capacity


بازرگانى : ظرفيت اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها