معنی و ترجمه کلمه excess listing به فارسی excess listing یعنی چه

excess listing


ليست اقلام مازاد
علوم نظامى : ليست وسايل انفرادى مازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها