معنی و ترجمه کلمه exclusive of به فارسی exclusive of یعنی چه

exclusive of


بغيراز،بدون در نظرگرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها