معنی و ترجمه کلمه excrescency به فارسی excrescency یعنی چه

excrescency


اماس گياهى يا حيوانى ،برامدگى ،رويش ناهنجارنسوج ،رشد زائد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها