معنی و ترجمه کلمه exhilarate به فارسی exhilarate یعنی چه

exhilarate


نشاط دادن ،شادمان کردن ،روح بخشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها