معنی و ترجمه کلمه exit به فارسی exit یعنی چه

exit


عزيمت ،مرگ ،بيرون رفتن ،خروج بازيگر از صحنه ء نمايش ،دررو،مخرج ،خارج شدن
کامپيوتر : خروج
عمران : خروج
معمارى : خروجى
علوم نظامى : درگذشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها