معنی و ترجمه کلمه exogenous event به فارسی exogenous event یعنی چه

exogenous event


رويداد برونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها