معنی و ترجمه کلمه exoskeleton به فارسی exoskeleton یعنی چه

exoskeleton


پوشش محافظه خارجى حيوان ،استخوان بندى خارجى ،ناخن ،مو و غيره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها