معنی و ترجمه کلمه expansive delusion به فارسی expansive delusion یعنی چه

expansive delusion


روانشناسى : هذيان عظمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها