معنی و ترجمه کلمه experimental free handicap به فارسی experimental free handicap یعنی چه

experimental free handicap


ورزش : دادن وزن اضافى ازمايشى به اسبها براى مسابقه اينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها