معنی و ترجمه کلمه experimenter به فارسی experimenter یعنی چه

experimenter


روانشناسى : ازمايشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها