معنی و ترجمه کلمه expertize به فارسی expertize یعنی چه

expertize


(پس از مطالعه ء دقيق )نظريه فنى دادن ،استادانه قضاوت کردن ،اظهارنظرفنى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها