معنی و ترجمه کلمه expiation of sims به فارسی expiation of sims یعنی چه

expiation of sims


کفاره گناهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها