معنی و ترجمه کلمه exploiting class به فارسی exploiting class یعنی چه

exploiting class


طبقه استثمار کننده
بازرگانى : طبقه بهره کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها