معنی و ترجمه کلمه exsufflate به فارسی exsufflate یعنی چه

exsufflate


بافوت بيرون کردن ،بافوت دفع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها