معنی و ترجمه کلمه extemporaneousness به فارسی extemporaneousness یعنی چه

extemporaneousness


بداهت ،بديهه گوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها