معنی و ترجمه کلمه extemporary به فارسی extemporary یعنی چه

extemporary


=extempory=extemporaneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها