معنی و ترجمه کلمه extended family به فارسی extended family یعنی چه

extended family


روانشناسى : خانواده گسترده
بازرگانى : خانواده گسترده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها