معنی و ترجمه کلمه extenuate به فارسی extenuate یعنی چه

extenuate


رقيق کردن ،تخفيف دادن ،کاستن از،کم کردن ،کوچک کردن ،نازک کردن ،کم تقصيرقلمدادکردن ،کم ارزش قلمداد کردن
قانون ـ فقه : تخفيف دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها