معنی و ترجمه کلمه exteriorize به فارسی exteriorize یعنی چه

exteriorize


ظاهرى دانستن ،بصورت ظاهرفهميدن يا فهاندن ،صورت ظاهر يا وجود خارجى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها