معنی و ترجمه کلمه exterminative به فارسی exterminative یعنی چه

exterminative


انهدام کننده ،برکننده ،مايه انهدام يا انقراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها