معنی و ترجمه کلمه external menory به فارسی external menory یعنی چه

external menory


حافظه خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها