معنی و ترجمه کلمه extraction point به فارسی extraction point یعنی چه

extraction point


علوم مهندسى : محل استخراج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها