معنی و ترجمه کلمه extraction solvent به فارسی extraction solvent یعنی چه

extraction solvent


شيمى : حلال استخراج کننده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها