معنی و ترجمه کلمه extrinsic values به فارسی extrinsic values یعنی چه

extrinsic values


زيست شناسى : ارزشهاى بيرونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها