معنی و ترجمه کلمه f (frequency) به فارسی f (frequency) یعنی چه

f (frequency)


بسامد
روانشناسى : فراوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها