معنی و ترجمه کلمه f-m cyclotron به فارسی f-m cyclotron یعنی چه

f-m cyclotron


الکترونيک : سيکلوترون تحميل بسامدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها